Naše výroba

Výroba vepřového masa

Produkce vepřového masa

Produkce vepřového masa

Roční produkce vepřového masa se pohybuje cca ve výši 5.600 tun.

Společnost pracuje v systému uzavřeného obratu stáda, tzn. že produkce vepřového masa se skládá z řady provozů, které můžeme logicky rozčlenit na porodny selat a výkrm prasat.

provozovna výkrmu prasat a porodna prasnic Přílepov

provozovna výkrmu prasat a porodna prasnic Přílepov

porodna prasnic Jeníčkova Lhota

porodna prasnic Jeníčkova Lhota

porodna prasnic Pořín

porodna prasnic Pořín

provozovna výkrmu prasat Turovec

provozovna výkrmu prasat Turovec

porodna prasnic Přeštěnice

porodna prasnic Přeštěnice